Jak dmychadlo pracuje?

Nyní si představíme práci nejpoužívanějších dmychadel pro čistírny odpadních vod zkráceně ČOV.
Dmychadla Secoh pracují na jednoduchém principu pomocí páru cívek, magnetu a 2 membrám s velkou životností.
Hnací jednotka dmychadla je sestavena ze dvou cívek, mezi kterými je umístěn permanentní magnet.
Oba konce magnetu jsou pomocí šroubů a matic spojeny se středy membrán (membrány vystřeďují polohu magnetu mezi cívkami).
Membrány jsou upevněny v držáku membrán.
Držák membrán je pomocí šroubů spojen s tělesem hnací jednotky a s tělesem ventilů.
V tělese ventilů jsou umístěny sací a výfukové ventily.
V okamžiku přivedení střídavého proudu do cívek se začne permanentní magnet pohybovat mezi cívkami. Pohybem magnetu je způsoben i pohyb membrán a tím je střídavě generováno sání a výtlak vzduchu.
 
Dmychadlo je úsporné:
Provozní princip elektromagnetické oscilace je dobře známý pro svou vynikající účinnost! Elektrická energie není spotřebována mechanickým třením v klikových sestavách, kluzných dílech nebo ložiscích, ale je pomocí membrán přímo využita pro pohyb čerpadla. Maziva se v dmychadle nepoužívají a nenacházejí se v lineárním pohonu ani v tělese čerpadla.
Proto dmychadla Secoh zaručují naprosto bezolejový provoz.