Životnost membrán v dmychadle ČOV.

Memrány pro dmychadlo ČOV a jejich životnost v praxi.

Pokud tlak v ČOV je větší něž stanovených 200 mbar tak se výrazně zkracuje životnost membrán.

Tlak v domácí čistírně odpadních vod by měl být měřen a v případě potřeby je nutný servisní zásah do ČOV.

Jaká je tedy životnost membrán?

Pokud je čistírna nová a je správně nastavena tak není žádná vyjímka kdy dmychadlo pracuje bez zásahu několik let.

Proč je životnost dmychadla nebo membrán nižší?

Pří provozu ČOV se hadice a vzduchovací elementy v čistírně zanášejí a tím dochází k zvyšování tlaku v okruhu ČOV, membrány jsou extrémně namáhány a dochází k jejich předčasnému vytahání nebo prasknutí.

Co dělat pokud membrány nevydrží alespoň rok provozu?

Zajistit neprodlené změření tlaku v okruhu čistírny odpadních vod a ČOV nechat odborně zkontrolovat a seřídit.

V případě potřeby vyměnit díly podléhající opotřebení ( hadice pro rozvod vzduchu a vzduchovací elementy)