Jak nastartovat ČOV

Jak nastartovat ČOV ?

 

Pokud došlo k dlouhodobému předušení dodávek vzduchu nebo k vymření aktivního kalu v čistírně odpadních vod např po použití chemikálií a aktivní kal se zbarví do šeda nebo je dokonce černý bude potřeba čistírnu znovu uvést do provozu.

 

Domovní čistírnu je nutné nejdříve vyčerpat, tím ji zbavíme mrtvé biomasy a poté ji znovu napustit vodou lehce pod odtokovou trubku.

 

Zprovozníme dmychadlo a čistírnu nastavíme tak aby vzduch šel tam kde má a hlavně byla funkčí mamutka vratných kalů.

 

Pokud z mamutky ńejde voda s kalem zpět do aktivace je potřeba ji vyndat a propláchnou vodou, zkontrolujeme zda není ucpaná hadice na přívod vzduch do mamutky kterou rovněž vyčistíme nebo rovnou vyměníme.

Mammutka je většinou pouze v plastovém držáku a její demontáž je rychlá a snadná.

 

Rozdělení vzduchu do čov a její nastavení.

 

Správně nastavená čistírna by měla vypadat zhruba takto:

 

Nátok do čistírny

 

Vzduch pod nátokovým košem je potřeba nastavit tak aby se vše v nátokovém koši rozmělnilo a voda se v nátokové části lehce točila - tuhé části nesmí zůstat ležet na dně nátokové komory v čistírně... tam poté dojde k jejich vyhnívání a následnému vyplavání na hladinu čistírny respektive na hladinu nátokové komory.

 

Aerační část čistírny

 

V této části domovní čistírny je potřeba především dostatek kyslíku, v aktivační části musí voda doslova vařit a bublinky musí být malé aby šlo co nejvíce kyslíku do vody.

Minimální hodnona kyslíku v aktivaci nesmí klesnout pod 2 mg/l. Pod touto hranicí kyslíku a aktivační části nebude čistírna nikdy pracovat správně.

Ideální hodnota kyslíku v čistírně odpadních vod je 3-4 mg/l.

Pokud jde do čistírny dostatek vzduchu od dmychadla a kyslík ve vodě není jsou vadné aerační membrány na dně čistírny, tyto membrány mají životnost většinou 5-10 let.

 

 

Dosazovací část čistírny

 

Tato část slouží k usazení zbytkového kalu na dno a nad ním je vyčištěná voda která přepadem opouští čistírnu. Tato voda nesmí zapáchat a musí být na pohled čistá.

Usazený kal z dosazovací části nádrže nám vrací mamutka zpět do aerační části čistírny.

Dosazovací část se neprovzdušňuje ale měla by tam být zbytková hodnota kyslíku okolo 1 mg/l

 

Nastartování čistírny odpadních vod

 

Pokud máme vše nastaveno a vše nám krásně bublá tam kde má tak je možno nalít do aktivační části aktivní kal.

 

Odstředěný aktivní kal získáme například na většině městských čistíren odpadních vod.

Na malou domovní čistírnu potřebujete zhruba 50 litrů aktivního kalu.

 

Aktivní kal můžeme získat i z čistírny od souseda pokud ho tam má dostatek a čistína mu dokonale fungule.

 

Zdravý aktivní kal má červenohnědou barvu, pokud je šedý tak ho v žádném případě do své čistírny nelejte nebo budete čistírnu znova čerpat.

 

Další možností je použít bakterie do ČOV a dávkovat dle návodu, ale na start čistírny je lepší živá biomasa, protože potřebujete dostatek aktivního kalu pro správný chod čov.

 

Správně seřízená a z dostatkem vzduchu (kyslíku ve vodě) provozovaná domovní čistírna nezapáchá a voda z ní odtéká čistá, bez zápachu a lze s ní například zalévat.

V případě že máte s domovní čistírnou problém můžete zavolat na 602 365 847 a pokusíme se to dát do pořádku.