GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Kapr, IČ 72245166 se sídlem Trnová 344, 33013 (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou 602 365 847, info@dmychadlasecoh.cz

 

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

 • plnění smlouvy mezi Vámi asprávcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),

 

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),

 

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti vpřípadě, že nedošlo kobjednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

 

 • Ze strany správce nedocházíkautomatickému individuálnímu rozhodování vesmyslu čl. 22 GDPR. Stakovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář

Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, někdy data narození)

E-mailová komunikace, kontaktní formulář

Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Kontaktní údaje klientů

Informace z objednávek

Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé

Souhlas

Marketing a propagace webu

E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

Formulář pro newsletter

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

Souhlas

Cílená reklama (retargeting)

Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu

Zobrazení určitých stránek na webu

Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)

Souhlas

Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty

Google Analytics

IV.

Doba uchovávání údajů

 • Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

 

VI.

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených vGDPR máte

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený včl. III těchto podmínek.

 

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření kzabezpečení osobních údajů.

 

 • Správce přijal technická opatření kzabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů vlistinné podobě.

 

 • Správce prohlašuje, že kosobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací